Legal information

The following information is only available in Dutch as European Youth Parliament The Netherlands is based in The Netherlands

STICHTINGSINFORMATIE

Nationaal Secretariaat

Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland
Luc Vorsteveld, Voorzitter
Carolina MacGillavrylaan 1846
1098 XE Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 (0)84 869 1833
Fax.: +31 (0)84 869 1833
Mail: info@eyp.nl

Rekening nummer: 212274856
Op naam van: S.E.J.P.N.
Bank naam: Triodos Bank N.V.
IBAN: NL96TRIO0212274856
BIC: TRIONL2U
Fiscale nummer: 807589652

Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Bestuurssamenstelling: Luc Vorsteveld (Voorzitter), Tom Cobbenhagen (Secretaris), Zina Janssen (Penningmeester), Sander Wagemans (Alumni Coordinator), Dorith Blijleven (Fundraising en PR Coordinator), Arne van Rooijen (International Coordinator).

Alle mensen die zich inzetten voor EJP Nederland doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

De doelstelling van EJP Nederland is statutair vastgesteld als ‘De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan een beter functioneren van de samenwerking tussen volkeren en landen, zoals deze zich ontwikkelt binnen de Europese Unie en haar onderdelen. De stichting richt zich daarbij speciaal op jongeren’.

Kamer van Koophandel nr. 28077139
Volgens de statuten van Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland is de stichting formeel gevestigd in Apeldoorn.

Statuten
Financieel Jaarverslag 2016-2017
Privacyverklaring

Internationaal secretariaat

European Youth Parliament
Sophienstrasse 28-29
10187 Berlijn
Duitsland
Tel: +493097005095
Fax: +493097005096
Mail. info@eyp.org
Site. www.eyp.org

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

Door uw school in te schrijven gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Betaling

De deelnamekosten van een Regional Selection Conference (RSC) bedragen 275 euro per delegatie van minimaal 6 en maximaal 8 leerlingen bij inschrijving en betaling vóór 30 september 2019, anders 300 euro. Voor een individuele aanmelding bedragen de kosten 40 euro. Als bewezen kan worden dat deelnamekosten niet kunnen worden voldaan, is een tegemoetkoming mogelijk in overleg met de penningmeester.  Voor de National Selection Conference (NSC) bedragen de deelnamekosten 600 euro per delegatie. Uiterlijke datum voor uw betaling is zoals aangegeven op de factuur. Restitutie van de deelnamegelden bij afmelding is mogelijk tot maximaal 2 weken voor aanvang van de sessie, indien er een geldige reden wordt opgegeven. Bij afmelding minder dan 2 weken voor de sessie is restitutie niet mogelijk en dient de school het eventueel verschuldigde bedrag nog steeds te voldoen. Uitzonderingen kunnen bij bijzondere omstandigheden worden gemaakt in overleg met de penningmeester. Mocht de sessie geannuleerd worden (om andere redenen dan een late afmelding van uw school) dan boeken wij het volledige bedrag aan uw school terug.

U kunt het bedrag overmaken naar de volgende rekening (u krijgt ook altijd een factuur opgestuurd):

Triodos Bank
Rekeningnummer: NL96 TRIO 0212 2748 56
Op naam van: S.E.J.P.N.
O.v.v.: [De naam van uw school]

2. Deelnemers en welzijn

De voorrondes bieden plaats aan delegaties van 8 leerlingen per school. Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland doet haar uiterste best om een conferentie van hoge kwaliteit neer te zetten, met interessante thema’s, gastsprekers, mooie locaties en goede begeleiding. We verwachten dan ook dat de leerlingen zich hiernaar gedragen en respectvol omgaan met de locatie en de andere deelnemers. Het bestuur van SEJP Nederland behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen van het evenement bij grensoverschrijdend gedrag.

SEJP Nederland heeft twee Vertrouwenspersonen die aanwezig zullen zijn tijdens de voorrondes, met wie deelnemers te allen tijde in vertrouwen kunnen praten.

3. Selectie

Tijdens de voorrondes (Regional Selection Conferences, RSCs) beoordeelt een jury de prestaties van de deelnemende delegaties op basis van de jurycriteria van EJP Nederland. De jury maakt een zo gebalanceerd mogelijke afweging en selecteert de sterkste delegaties voor de National Selection Conference (NSC). Bij inschrijving gaat u akkoord met het feit dat u de beslissing van de jury zult respecteren; er is geen discussie mogelijk over het resultaat van de selectieprocedure. Bij eventuele selectie voor de NSC is het niet mogelijk om leerlingen te vervangen. Als enkele leerlingen niet mee kunnen dan is het dus niet mogelijk om die te vervangen door leerlingen die niet hebben meegedaan aan de voorrondes. De delegatie neemt in dit geval in kleinere samenstelling deel aan de conferentie. Dit heeft geen invloed op de kans om geselecteerd te worden. Mocht niemand van de schooldelegatie in staat zijn de NSC bij te wonen dan wordt de best presterende school op basis van de lijst van de verschillende jury’s uitgenodigd.

De Jury criteria die worden toegepast zijn hier te vinden.